Voimmeko autta sinua taloyhtösi asioissa?

Uskottu mies

Uskottua miestä tarvitsevat henkilöt tai yhteisöt, jotka eivät pysty itse valvomaan tai hallitsemaan yhdessä tai yksin oikeuksiaan tai yhteistä omaisuuttaan. Kysymyksessä voi olla henkilö tai yhteisö, (yhteisomistussuhde) joka tarvitsee apua talouden hallintaan, oikeustoimiin, henkilökohtaiseen huolenpitoon jne.

Henkilöä tai yhteisö, jolla on uskottu mies/edunvalvoja, kutsutaan jatkossa päämieheksi. Uskotun miehen ja edunvalvojan välillä on ratkaiseva ero. Uskottu mies toimii vain avustajana päämiehelle, jolla on oikeustoimikelpoisuus jäljellä. Tämä merkitsee, että uskotun miehen täytyy pyytää päämiehen suostumus kaikkiin suurempiin oikeustoimiin, paitsi jokapäiväistä taloudenhoitoa koskeviin asioihin. Jos päämies on kyvytön antamaan suostumuksensa, uskottu mies on toimivaltainen ryhtymään itse oikeustoimiin hänelle määrätyn tehtävän puitteissa ja päämiehen parhaaksi.

Uskotun miehen tehtävään määräämisestä, tehtävien lisäämisestä tai vähentämisestä päättää käräjäoikeus.

Käräjäoikeus myös kumoaa uskotun miehen tehtävässä toimimisen. Käräjäoikeus päättää uuden uskotun miehen määräämisestä, jos uskotun miehen vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi.

Olemme erikoistuneet riita-asioihin. Palvelumme on luotettava ja asiakkaan tarpeita kunnioittava.

Lue edunvalvonnasta lisää maistraatin sivuilta

Laki eräistä yhteisomistussuhteista (Finlex)

Kuvat