Uusi asunto-osakeyhtiölaki osakkaan kannalta

Muu tiedote, julkaisupäivä 27.4.2010 Uusi asunto-osakeyhtiölaki on voimassa 1.7.2010 alkaen. Tähän on koottu eräitä osakkaiden kannalta olennaisimpia ja tärkeimpiä seikkoja uudesta laista. Taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkaille näkemyksensä yhtiön kunnossapitotarpeista 5 vuodelle eteenpäin. Selvityksestä tulee ilmetä tulevat korjaukset, jotka vaikuttavat olennaisesti vastikkeenmaksuun ja huoneiston käyttöön. Selvitys tulee esittää osakkaille kirjallisena ja liitetään…

Lue lisää »