Sähköllä kulkevien autojen määrä lisääntyy, mutta latauspaikkoja on vielä vähänlaisesti. Nämä asiat taloyhtiön tulee tietää.

 

Sähköautoja starttaillaan joka vuosi entistä enemmän, mutta latauspisteitä on vielä harvassa taloyhtiössä. Latauspisteiden puute voi aiheuttaa ongelmia, jos sähköautoja lataillaan peruspistorasioista. Taloyhtiöiden kannattaa siksi valmistautua sähköautojen määrän lisääntymiseen. Ensi alkuun hän suosittelee hallitusta tekemään asukkaille kyselyn, jolla selvitetään aikomuksia sähköauton hankintaan ja kiinnostusta latauspisteisiin. Taloyhtiön kannattaa samalla kartoittaa sähköjärjestelmän kunto ja riittävyys sähköautojen lataamiseen.

”Pahin tilanne on se, että pihaan alkaa ilmestyä ladattavia hybridejä tai täyssähköautoja, joita asukkaat omin luvin lataavat autopaikkojen lämmitystolpista.”

Perinteisiä lämmitystolppia ei ole tarkoitettu sähköautojen lataamiseen. Jos niillä lataa sähköautoja, vaarana on, että sähköjärjestelmä ylikuormittuu. Lämmitystolpan voi kuitenkin muuttaa sähköautojen lataamiseen sopivaksi.

”Kotitalouspistorasiasta lataaminen on hidasta ja riittää esimerkiksi ladattaville hybrideille. Sähköautokäyttöön suunniteltujen latauspisteiden teho on vähintään kaksin verroin nopeampaa kuin kotitalouspistorasiasta”

Jos latauspisteitä tulee enemmän kuin yksi tai kaksi kymmentä autopaikkaa kohden, taloyhtiö voi joutua kasvattamaan sähköliittymän kokoa tai hankkimaan kuormituksen hallintajä

rjestelmän, joka jakaa latausvirtaa autoille.

”Voi myös olla, että latauspisteitä varten joudutaan uusimaan autopaikkojen syöttökaapelit. Jos kaapelointi uusitaan, on hyvä varautua kolmivaihevirtaan, vaikka sitä ei vielä juuri tarvita.”

Päätös sähköautojen latauspisteiden hankkimisesta tehdään yhtiökokouksessa. Päätöstä tehdessä tulee muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus eli huomioida kaikkien osakkaiden tarpeet. Latauspisteiden hankinta- ja ylläpitokustannusten jakautumiseen vaikuttaa muun muassa se, kuka hankkeen toteuttaa ja hallinnoi autopaikkoja. Latauspisteet voidaan toteuttaa joko taloyhtiön, yksittäisen osakkaan tai osakasvähemmistön hankkeena.

Taloyhtiön hanke

Jos autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, osakkaat päättävät latauspisteiden hankinnasta yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden kesken, ja ne peritään vastikkeilla normaalin vastikeperusteen mukaisesti.

Osakkaan oma muutostyö

Jos autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa, yksittäinen osakas voi asennuttaa latauspisteen autopaikalleen. Osakkaan pitää kuitenkin pyytää lupa taloyhtiöltä. Hän maksaa itse muutostyön kulut.

Osakasvähemmistön hanke

Jos yhtiökokous päättää, ettei taloyhtiö asennuta latauspisteitä, hanke voidaan toteuttaa osakasvähemmistönä osaan autopaikoista. Hankeen toteuttaja on tällöinkin taloyhtiö, mutta vastiketta latauspisteiden kustannuksista maksavat vain ne, jotka ovat halunneet lähteä hankkeeseen mukaan. Osakasvähemmistön hanke edellyttää kahden kolmasosan määräenemmistöpäätöstä eli kahta kolmasosaa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Lisäksi tarvitaan jokaisen hankkeeseen mukaan lähtevän suostumus. Jos latauspisteitä tarvitaan myöhemmin lisää ja sähköjärjestelmän kapasiteettia täytyy nostaa, lähtökohta on, että kaikki osakkaat ovat maksamassa kustannuksia.

”Ei voi ajatella niin, että ne, jotka ovat olleet ensimmäisten joukossa hankkimassa latauspaikkaa, pääsisivät myöhemmin halvemmalla. Myös he osallistuvat kustannusten maksuun vastikeperusteen mukaisesti.”

Lataamisen maksaa aina sähköauton käyttäjä mitatun sähkönkulutuksen mukaan. Näin sähköautolla ajavat eivät hyödy muiden kustannuksella. Yksi kotitalouspistorasiaan pohjautuva sähköauton latausratkaisu maksaa arvion mukaan muutaman satasen ja tehokkaampi latauspiste 1000–3000 euroa asennuksineen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara jakaa taloyhtiöille 1,5 miljoonaa euroa avustuksia latauspisteiden hankintaan tänä vuonna. Tuella voidaan kattaa enintään 35 prosenttia hankintakustannuksista.

Jotta taloyhtiö saa tukea, latauspiste on asennettava vähintään viidelle autopaikalle.